POLITYKA PRYWATNOŚCI

Data wejścia w życie: 15.11.2018 Ostatnia aktualizacja: 15.04.2020

1. OGÓLNE

Jako administrator danych mamy prawny obowiązek dotyczący przetwarzania danych osobowych od graczy, aby umożliwić im udział w grach i zapewniać im dodatkowe usługi. Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia, jakie dane osobowe zbieramy od graczy, dlaczego je zbieramy i jak je wykorzystujemy.
Właścicielem i zarządcą bobcasino.com jest N1 Interactive ltd, spółkę działającą na zasadach prawa Malty o numerze rejestracyjnym C 81457 i zarejestrowaną pod adresem 206, Wisely House, Old Bakery Street, Valletta VLT1451, Malta. BobCasino jest licencjonowane i regulowane przez Malta Gaming Authority na podstawie licencji: MGA / B2C / 394/2017 (wydane 01.08.2018).
W razie jakichkolwiek innych pytań dotyczących niniejszej Polityki Prywatności lub ochrony danych osobowych, prosimy o kontakt z Naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem dpo@n1interactive.com
Rejestrując na Stronie Konto Gracza, potwierdzasz swoją zgodę z niniejszą Polityką Prywatności. Jeśli nie zgadzasz się z warunkami niniejszej Polityki prywatności i nie życzysz sobie dostarczać nam danych osobowych, których potrzebujemy, nie korzystaj z tej strony.
Proszę pamiętać, że niniejsza Polityka Prywatności stanowi umowę między Tobą a Spółką. Możemy okresowo wprowadzać zmiany do niniejszej Polityki. Dołożymy wszelkich starań, aby powiadomić Cię o takich zmianach, zalecamy jednak regularne odwiedzanie strony Polityki Prywatności. Dalsze korzystanie z Witryny i / lub jej usług będzie stanowić Twoją zgodę na Politykę Prywatności.

2. INFORMACJE JAKIE ZBIERAMY

Dane Osobowe o które możemy poprosić w celu wykorzystania i przetworzenia bez ograniczeń obejmują:

 • Wszelkie informacje, które podajesz nam podczas wypełniania formularzy na stronach rejestracji konta a także wszelkie inne dane, które następnie przesyłasz za pośrednictwem Strony lub e-maila (np. Imię i nazwisko, data urodzenia, adres e-mail, numer telefonu);
 • Korespondencję wykonaną z nami za pośrednictwem Strony, poczty elektronicznej, czatu internetowego lub innych środków komunikacji;
 • Historię wszystkich transakcji na koncie gracza, bez względu na to, czy odbywa się to za pośrednictwem Strony lub innych środków komunikacji;
 • Dane logowania do witryny i ich szczegóły, w tym dane o ruchu, dane o lokalizacji geograficznej, dane przeglądarki / urządzenia, blogi, dzienniki aktywności i inne informacje o ruchu zarejestrowane w naszym systemie;
 • Dokumenty i potwierdzenia, o które poprosimy, aby zweryfikować twoje konto, przetworzyć wpłaty lub wypłaty oraz przeprowadzić kontrole przeciwko oszustwom (z własnej inicjatywy lub zgodnie z obowiązującymi przepisami). Takie dokumenty mogą obejmować kopie paszportów, dowody zapłaty, wyciągów bankowych itp.
 • Udział w ankiecie lub inne badanie klientów, które możemy przeprowadzać od czasu do czasu.

3. JAK WYKORZYSTUJEMY TWOJE INFORMACJE

Dane Osobowe, które zbieramy od Ciebie są wykorzystywane w celu dostarczenia naszych usług. W szczególności wykorzystamy Twoje dane do następujących celów:

 • Przetworzenia zakładów i transakcji. Obejmuje to korzystanie z kart kredytowych i systemów płatności online;
 • Zapewnienia gier i innych podrzędnych usług, które znajdziesz na naszej Stronie;
 • Udzielania pomocy klientom, np. Pomoc przy zakładaniu i zarządzaniu kontem;
 • Identyfikacji i wykonaniu niezbędnych weryfikacji;
 • Zapewnienie zarejestrowanym graczom informacji na temat naszych ofert promocyjnych lub dostarczania informacji promocyjnych od wybranych partnerów biznesowych, współpracowników i programów partnerskich(tylko jeśli gracze wyraźnie zgodzili się na otrzymywanie takich materiałów marketingowych);
 • Przestrzegania obowiązków prawnych, w tym przestrzegania przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) i zwalczanie działań dotyczących finansowania terroryzmu (CFT);
 • Monitorowania i badania transakcji w celu zapobiegania oszustwom, nadużywania warunków, prania pieniędzy i innych nielegalnych lub niestandardowych gier;
 • Analizowania trendów klientów poprzez badania rynku (udział w ankietach nie jest obowiązkowy i zawsze masz prawo nie brać udziału);
 • Prowadzenia badań i analizy statystycznej zgromadzonych danych.

4. KOMUNIKACJA MARKETINGOWA

O ile nie zdecydujesz o tym aby nie otrzymywać materiałów promocyjnych, możemy wykorzystywać Twoje Dane Osobowe, w tym Twój adres e-mail i numer telefonu, do wysyłania Ci informacji marketingowych dotyczących produktów, usług i promocji. Może to obejmować informacje o produktach i usługach od naszych partnerów biznesowych, takich jak dostawcy gier kasynowych.
Kiedy zdecydujesz się na nie otrzymywanie takich materiałów marketingowych i reklamowych, możesz zrezygnować z tego w ustawieniach swojego Konta Gracza lub kontaktując się z naszą obsługą klienta pod adresem support@bobcasino.com. Dodatkowo, przyjmując nagrodę lub wygrane w konkursie, wyrażasz zgodę na wykorzystanie Twojego imienia i / lub pseudonimu w celach reklamowych i promocyjnych bez dodatkowego wynagrodzenia, chyba, że jest to zabronione przez prawo.

5. UZYSKIWANIE INFORMACJI OSOBISTYCH

Nie będziemy gromadzić żadnych Twoich danych osobowych bez Twojej wiedzy. Możemy jednak automatycznie zbierać pewne dane o Tobie jeśli podałeś takie informacje, korzystając z naszych usług i interakcji z nami.
Możemy również zgodnie z prawem otrzymywać pewne Dane Osobowe od dostawców internetowych oraz dostawców usług, takich jak firmy zajmujące się zapobieganiem oszustw. Ponadto zachowujemy prawo do angażowania usług zewnętrznych podmiotów w celu świadczenia pomocy technicznej oraz aby przetwarzać transakcje online i źródło zawartości gier.
Prosimy o zrozumienie, że możemy zapewnić dostęp do wszelkich informacji, które możesz przekazać takim podmiotom, dostawcom usług i zewnętrznych usług e-commerce. Zapewniamy, że wykorzystamy i zabezpieczymy wszelkie uzyskane w ten sposób Dane osobowe, zgodnie z niniejszymi Zasadami. Wszelkie podane przez Ciebie informacje będą ujawniane osobom trzecim zgodnie z niniejszą Polityką prywatności, a my podejmiemy wszelkie niezbędne kroki w celu zapewnienia, że nasze umowy z zewnętrznymi dostawcami usług zawsze będą chronić prywatne informacje o Tobie.

6. ODBIORCY DANYCH

Możemy przekazać informacje nam podane innym podmiotom w ramach naszej grupy spółek i naszym partnerom biznesowym. Do tych spółek należą nasze spółki macierzyste, ich spółki macierzyste i wszystkie spółki zależne tych spółek, a także inne firmy, z którymi prowadzimy działalność gospodarczą i zawieramy niezbędne umowy. Przetwarzanie danych użytkownika może zostać przeprowadzone przez N1 Interactive Ltd lub przez inną firmę należącą do grupy firm, która może wykorzystać stronę trzecią do spełnienia takich wymagań w zakresie przetwarzania danych. Pracownicy Spółki, a dokładniej rzecznik ochrony danych, urzędnik ds. Prania pieniędzy, analitycy ds. Płatności i zwalczania nadużyć finansowych, agenci obsługi klienta, członkowie zespołów ds. Utrzymania klientów, menedżerowie VIP oraz inni wybrani pracownicy mają również dostęp do danych osobowych użytkownika, w celu wykonywania ich obowiązków i udzielania pomocy.

Nasi pracownicy, którzy mają dostęp do danych osobowych gracza lub przetwarzają te dane, podpisali umowy o zachowaniu poufności w celu przestrzegania poufnego charakteru informacji gracza zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi gier, ochrony danych i prywatności.

Może być konieczne, abyśmy my lub nasi usługodawcy przekazywali Twoje dane osobowe do krajów spoza Unii Europejskiej (UE), regionów Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) w celu świadczenia Ci naszych usług lub nawiązania współpracy z dostawcami usług i podmiotami przetwarzającymi dane. Jednak zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (GDPR)(RODO) jesteśmy zobowiązani do zapewnienia ochrony Twoich danych osobowych podczas tych transferów.

Ten transfer może być konieczny w celu zapewnienia Ci naszych usług, takich jak:
a) Przetwarzanie Twoich zakładów i transakcji płatniczych;
b) Zapewnienie Ci gier i innych usług dodatkowych, których szukasz na naszej stronie internetowej;
c) Identyfikacja i przeprowadzanie niezbędnych kontroli weryfikacyjnych;

Aby zagwarantować odpowiedni poziom ochrony Twoich danych osobowych podczas przekazywania ich do państw trzecich, wdrażamy odpowiednie zabezpieczenia, takie jak zatwierdzone przez Komisję Europejską standardowe klauzule umowne dotyczące ochrony danych. Podejmujemy również wszelkie niezbędne środki, aby zapewnić, że Twoje informacje i dane są traktowane w sposób bezpieczny i zgodny z niniejszą Polityką Prywatności oraz wszystkimi obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych.

Korzystając z naszych usług i wchodząc na naszą stronę internetową, akceptujesz ewentualny transfer Twoich danych osobowych do krajów trzecich oraz wdrożenie tych zabezpieczeń. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących tych transferów, prosimy o kontakt z nami.

7. PRZEKAZYWANIE DANYCH STRONOM TRZECIM

Możemy ujawnić Twoje dane osobowe, jeśli jest to wymagane przez prawo, przepis i inne wezwania sądowe lub nakaz. Możemy również ujawnić Twoje dane osobowe organom regulacyjnym lub organom ścigania, jeśli uważamy, że jest to konieczne w celu ochrony uzasadnionych interesów Spółki, jej klientów lub osób trzecich.


Dane osobowe będą ujawniane stronom trzecim wyłącznie w następujących przypadkach: a) w przypadku gdy jest to wymagane przez prawo; b) Jeśli Strona musi udostępniać dane podmiotom przetwarzającym płatności w celu ułatwienia transakcji płatniczych zgodnie z ich polityką prywatności. (W szczególności większość transakcji kartą bankową jest przetwarzana przez Trustly, którego polityka prywatności dotyczy takich transakcji. Transakcje mogą być również przetwarzane przez Bambora lub Paysafe ); c) Przestrzeganie naszych obowiązków prawnych i regulacyjnych wobec odpowiednich organów wydających zezwolenia i organów regulacyjnych, a także wszelkich obowiązków i odpowiedzialności wynikających z wszelkich innych obowiązujących przepisów oraz wszelkich innych właściwych organów regulacyjnych w innych jurysdykcjach; d) gdy Spółka uzna, że ujawnienie jest konieczne w celu ochrony bezpieczeństwa Spółki lub gracza, lub bezpieczeństwa innych osób, zbadania oszustwa lub odpowiedzi na żądanie rządu; e) jeśli nasi dostawcy usług marketingowych wymagają danych do wykonywania swoich obowiązków; f) do każdej innej strony trzeciej za uprzednią zgodą gracza.
Używamy zewnętrznych organów do przetwarzania ograniczonych danych osobowych w naszym imieniu. Tacy dostawcy usług wspierają Stronę, w szczególności w zakresie hostingu i obsługi stron internetowych, marketingu, analiz, ulepszania stron internetowych i wysyłania biuletynów. Zapewniamy, że przekazanie danych osobowych odbiorcy jest zgodne z obowiązującym prawodawstwem dotyczącym ochrony danych oraz że te same obowiązki są nakładane na przetwarzającego, jak to jest narzucone nam na mocy odpowiedniej umowy o świadczenie usług.
Nasze strony mogą również zawierać funkcje mediów społecznościowych (np. Przyciski "udostępnij" lub "lubię"). Takie funkcje są dostarczane przez niezależne platformy mediów społecznościowych takich jak Facebook. W przypadku zbierania danych w ten sposób, ich przetwarzanie podlega polityce prywatności poszczególnych platform mediów społecznościowych. Oprócz powyższego możemy również przekazać dane osobowe, jeśli nawiążemy współpracę z nowymi firmami. W przypadku, gdy struktura Spółki ulegnie zmianie, takiej jak fuzja, przejęcie przez inną firmę lub częściowe przejęcie, najprawdopodobniej dane osobowe naszych klientów zostaną uwzględnione w sprzedaży lub transferze. W ramach naszej Polityki będziemy informować naszych graczy pocztą elektroniczną, zanim nastąpi przekazanie danych osobowych.

Należy pamiętać, że treść naszych stron może zawierać łącza do stron internetowych podmiotów trzecich w celu zapewnienia odpowiednich referencji. Nie ponosimy odpowiedzialności za treści zewnętrzne, które mogą zawierać oddzielne polityki prywatności i ujawnienia dotyczące przetwarzania danych.

8. PRZECHOWYWANIE DANYCH

Zgodnie z naszymi Regulaminem zarówno Ty jak i Kasyno możecie zdecydować o zamknięciu konta gracza w dowolnym momencie. Po zamknięciu Twojego konta zachowamy twoje dane osobowe na piśmie tak długo, jak to jest wymagane przez prawo. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w przypadku, gdy wymagają tego właściwe organy w przypadku zapytań dotyczących dokumentacji finansowej i fiskalnej, oszustw, prania pieniędzy lub dochodzenia w sprawie jakiejkolwiek innej nielegalnej działalności.
Należy pamiętać, że w związku z przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy w licencjonowanych jurysdykcjach gier w Unii Europejskiej, jesteśmy zobowiązani do zachowania danych osobowych graczy zgłoszonych podczas rejestracji oraz wszelkich danych przekazanych w okresie operacyjnym konta gracza za minimum pięć lat od ostatniej transakcji gracza lub zamknięciu konta. W związku z tym, wnioski o wcześniejsze usunięcie nie mogą być rozpatrywane.
Możemy również przechowywać anonimowe pochodne Twoich danych, aby poprawić naszą treść i komunikację marketingową tam, gdzie nie

9. BEZPIECZEŃSTWO TWOICH DANYCH

Niniejszym potwierdzamy, że gromadząc i przetwarzając dane osobowe użytkownika w celu zarządzania Kontem Gracza, jesteśmy zobowiązani do przestrzegania surowych przepisów prawnych dotyczących ochrony danych osobowych.
W związku z tym dokładamy wszelkich starań, aby chronić Twoje dane osobowe i szanować Twoją prywatność zgodnie z najlepszymi praktykami biznesowymi oraz obowiązującymi przepisami. Dążąc do zapewnienia bezpiecznych usług dla graczy, podejmiemy wszelkie uzasadnione środki ostrożności, aby zapewnić, że wszystkie dane, które przesłałeś za pośrednictwem strony pozostaną bezpieczne.
Dostęp do kont graczy jest możliwy tylko za pomocą unikalnego identyfikatora gracza i hasła. Możesz również skonfigurować uwierzytelnianie dwuskładnikowe (2FA) jako dodatkową ochronę przed nieautoryzowanym użyciem konta. Użytkownik jest odpowiedzialny za zachowanie poufności swoich danych logowania i upewnienie się, że nie uzyska do nich dostępu żadna inna osoba.

10. TWOJE PRAWA

Prawo ochrony danych osobowych zapewnia Ci, jako osobie, której dane dotyczą, pewne prawa w określonych okolicznościach. Zgodnie z prawem, masz prawo do:

- Żądania dostępu do swoich danych osobowych - Oznacza to, że masz prawo zażądać bezpłatnej kopii danych osobowych, które przechowujemy na Twój temat;

- Zażądać korekty swoich danych osobowych - Oznacza to, że jeśli jakiekolwiek dane osobowe, które posiadamy na Twój temat są niekompletne lub nieprawidłowe, masz prawo do ich skorygowania. Należy jednak pamiętać, że możemy wymagać od Ciebie przedstawienia dowodów i dokumentacji (takich jak dokument tożsamości lub dowód adresu) na poparcie Twojego żądania. Może to zostać odrzucone ze względu na nasze zobowiązania prawne.

- Żądanie usunięcia danych osobowych - Oznacza to, że możesz zażądać usunięcia swoich danych osobowych, jeśli nie mamy już podstawy prawnej do ich dalszego przetwarzania lub przechowywania. Należy pamiętać, że prawo to nie jest bezwzględne - co oznacza, że nie jesteśmy w stanie spełnić Państwa żądania, jeśli jesteśmy zobowiązani na mocy obowiązku prawnego do zachowania danych lub jeśli mamy powody, że zachowanie danych jest niezbędne do obrony w sporze prawnym;

- Sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, jeśli opieramy się na naszych uzasadnionych interesach (lub interesach strony trzeciej) w celu przetwarzania Twoich danych, a Ty uważasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych w taki sposób wpływa na Twoje podstawowe prawa i wolności. Jednakże w niektórych przypadkach możemy być w stanie wykazać, że mamy ważne uzasadnione podstawy do przetwarzania Twoich danych, które mogą być nadrzędne w stosunku do Twoich praw i wolności. Możesz zgłosić swój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na podstawie wyżej wymienionych uzasadnionych interesów firmy, kontaktując się z naszym inspektorem ochrony danych;

- Żądanie ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych - Możesz zwrócić się do nas o czasowe zawieszenie przetwarzania Twoich danych osobowych w jednym z następujących scenariuszy: (a) gdy chcesz, abyśmy ustalili dokładność danych, (b) gdy wykorzystanie przez nas danych jest niezgodne z prawem, ale nie chcesz, abyśmy je usunęli, (c) gdy potrzebujesz, abyśmy zachowali Twoje dane nawet wtedy, gdy nie są nam już potrzebne w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych, lub (d) gdy zgłosiłeś sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych, ale musimy sprawdzić, czy mamy nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy do ich wykorzystania;

- Żądanie przeniesienia danych osobowych (tj. przenoszalność danych) - Oznacza to, że użytkownik może zażądać od nas dostarczenia mu określonych danych, które przetwarzamy na jego temat, aby mógł je przekazać innemu administratorowi danych. Prawo to ma zastosowanie wyłącznie do danych uzyskanych w sposób zautomatyzowany, na których wykorzystanie użytkownik początkowo wyraził zgodę, lub w przypadku, gdy wykorzystaliśmy te dane w celu wykonania naszych zobowiązań wynikających z zawartej z użytkownikiem umowy;

- Wycofania zgody w dowolnym momencie, gdy polegamy na Twojej zgodzie na przetwarzanie danych - "Rezygnacja" lub wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przez nas do czasu wycofania zgody. Wycofanie zgody oznacza, że w przyszłości nie będziesz już chciał, abyśmy przetwarzali Twoje dane w taki sposób. Oznacza to, że możesz nie wyrazić zgody na świadczenie przez nas określonych usług (np. marketingowych). W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę poprzez ustawienia profilu konta na stronie internetowej;

- Złożyć skargę do organu nadzorczego; W celu skorzystania z praw użytkownika, jak wyjaśniono powyżej, możemy być zmuszeni do zażądania określonych informacji o użytkowniku, aby pomóc nam zweryfikować jego tożsamość. Jest to środek bezpieczeństwa zapewniający nam pewność, że osoba, której ujawniamy Twoje dane osobowe, to rzeczywiście Ty.

Dołożymy wszelkich starań, aby odpowiedzieć na wszystkie uzasadnione żądania w ciągu jednego miesiąca od złożenia wniosku. Jeśli wniosek jest szczególnie złożony lub jeśli w określonym czasie złożono wiele wniosków, może nam to zająć nieco więcej czasu. W takim przypadku poinformujemy Cię o tym przedłużeniu.

11. KONTAKT Z NAMI

Zawsze możesz skontaktować się z nami w sprawie tej Polityki, jeśli zechcesz:

 • Potwierdzić dokładność zebranych danych osobowych o Tobie;
 • Zapytać o wykorzystanie przez nas Twoich danych osobowych;
 • Zabronić przyszłego wykorzystywania danych w celach marketingu bezpośredniego;
 • Aktualizować lub poprawić wszelkie informacje, które nam przekazałeś (w takich przypadkach należy dostarczyć wszelkie dowody, których możemy wymagać, aby wprowadzić takie zmiany). Należy pamiętać, że dostarczanie nam fałszywych informacji o Tobie jest niezgodne z prawem, a Ty jesteś odpowiedzialny za to, abyśmy zawsze posiadali poprawne dane.
 • Prawo do wycofania zgody. W przypadkach, w których wymagamy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych, masz prawo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie.

Ponadto zgodnie z art. 77 RWP masz prawo wnieść skargę związaną z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego a dokładnie w miejscu stałego zamieszkania państwa członkowskiego, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia.

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych („IOD”), który jest odpowiedzialny za nadzorowanie pytań związanych z niniejszą polityką prywatności. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tej polityki prywatności, skontaktuj się z IOD poprzez email : mailto:dpo@n1interactive.com

12. POLITYKA COOKIE

Gdy odwiedzasz Stronę, nasz system automatycznie zbiera informacje o Twojej wizycie, takie jak Twoja przeglądarka, adres IP i strona odsyłająca. Czynność ta może być wykonana we współpracy z naszymi dostawcami platformy i partnerami. Możemy otrzymać od nich ogólne dane demograficzne lub dane o użytkownikach odwiedzających naszą stronę internetową. Nie używamy automatycznego zbieranych informacji do identyfikacji użytkownika bez otrzymania dodatkowej zgody. Do zbierania tych informacji używamy plików cookie i podobnych narzędzi śledzących. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze lub urządzeniu podczas odwiedzania naszych stron internetowych. Niektóre pliki cookie są niezbędne do działania Witryny; inne usprawniają działanie witryny i pomagają nam w świadczeniu lepszych usług. Poniżej przedstawiamy typy plików cookie, których używamy oraz ich cele.
Wymagane pliki cookie: umożliwiają nawigację i podstawowe funkcje witryn internetowych, np. dostęp do obszarów użytkownika Strony.
Funkcjonalne pliki cookie: pozwalają nam analizować wykorzystanie witryny i wybrane opcje na stronie internetowej (np. Klucz sesji, język lub region), dzięki czemu możemy zapisać te ustawienia i zaoferować bardziej spersonalizowane funkcje.
Pliki cookie dotyczące reklam: pozwalają nam ocenić skuteczność naszych treści marketingowychi. Te pliki cookie są dostarczane przez naszych partnerów w celu śledzenia odwiedzin strony i rejestracji nowych graczy poprzez reklamy. Nie udostępniamy danych osobowych użytkownika (takich jak imię i nazwisko lub adres e-mail) partnerom powiązanym, z wyjątkiem danych dotyczących odwiedzin strony zebranych bezpośrednio przez takie reklamowe pliki cookie.
Jednak dane dotyczące odwiedzin witryny mogą być powiązane z innymi danymi osobowymi zebranymi przez dostawców za pośrednictwem innych źródeł. To ostateczne zewnętrzne przetwarzanie danych jest regulowane przez informacje o prywatności i polityki tych zewnętrznych dostawców. Oprócz powyższego, korzystamy z usług niezależnych dostawców usług, którzy również korzystają z plików cookie na tej Stronie, aby świadczyć usługi dla nas. Takie usługi pomagają nam poprawić Twoje wrażenia, śledząc Twoją aktywność na Stronie, mierząc skuteczność strony internetowej i skuteczność naszych kampanii marketingowych. Większość przeglądarek internetowych automatycznie akceptuje pliki cookie. Jeśli wolisz, możesz zablokować niektóre lub wszystkie pliki cookie lub usunąć pliki cookie, które zostały już ustawione poprzez modyfikację ustawień przeglądarki. Zalecamy jednak, aby nie blokować ani nie usuwać plików cookie, ponieważ może to ograniczyć korzystanie z naszej Strony.

13. GRY NETENT

Kiedy grasz w gry kasynowe dostarczone przez NetEnt, obowiązuje również Polityka Prywatności NetEnt. Zasady te można znaleźć tutaj.

Bonus do pierwszej wpłaty
100% do kwoty 500 PLN
+100 darmowych zakręceń

Używamy plików cookies, aby polepszyć twoje doświadczane przez ciebie wrażenia. Korzystając z naszej strony internetowej, akceptujesz naszą politykę plików cookies politykę plików cookies