Polityka Prywatności

Obowiązuje od: 23.01.2024
Ostatnia aktualizacja: 23.01.2024
Wersja: 2.0.1

Definicje

Dane Osobowe oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej („osoba, której dane dotyczą"); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;

Przetwarzanie oznacza dowolną operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;

Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, polegającą na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się;

Administrator danych oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to administratora lub konkretne kryteria jego wyznaczania może określać prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego;

Podmiot przetwarzający oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu kontrolera;

Odbiorca oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, agencję lub inny organ, któremu ujawniane są dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego dochodzenia zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są jednak uważane za odbiorców; przetwarzanie tych danych przez te organy publiczne musi być zgodne z obowiązującymi przepisami o ochronie danych zgodnie z celami przetwarzania;

Osoba trzecia oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, agencję lub podmiot inny niż osoba, której dane dotyczą, administrator, podmiot przetwarzający i osoby, które pod bezpośrednim zwierzchnictwem administratora lub podmiotu przetwarzającego są upoważnione do przetwarzania danych osobowych;

Zgoda osoby, której dane dotyczą, oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych;

Naruszenie ochrony danych osobowych oznacza naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty, zmiany, nieuprawnionego ujawnienia lub dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub przetwarzanych w inny sposób;

Grupa przedsiębiorstw oznacza przedsiębiorstwo sprawujące kontrolę i jego przedsiębiorstwa zależne;

Organ nadzorczy oznacza niezależny organ publiczny ustanowiony przez państwo członkowskie zgodnie z art. 51 RODO;

Ogólne

To zawiadomienie wraz z Ogólnym Regulaminem dostępnym na stronie określa podstawę, na której wszelkie dane osobowe, które zbieramy od Ciebie lub które nam dostarczasz, będą przez nas przetwarzane. Prosimy o uważne przeczytanie poniższego tekstu, aby zrozumieć nasze poglądy i praktyki dotyczące Twoich danych osobowych oraz sposób, w jaki będziemy je traktować. Rejestrując konto gracza na stronie, potwierdzasz akceptację tej Polityki Prywatności. Zauważ, że jeśli nie zgadzasz się z warunkami tej Polityki Prywatności i nie chcesz dostarczać niezbędnych informacji osobistych, dostęp do pewnych funkcji i usług oferowanych na tej stronie może być ograniczony. Należy pamiętać, że niniejsza Polityka Prywatności stanowi umowę między Tobą a Firmą. Należy pamiętać, że niniejsza Polityka Prywatności może być okresowo aktualizowana i modyfikowana. Chociaż dołożymy uzasadnionych starań, aby poinformować Cię o wszelkich istotnych zmianach, zalecamy regularne przeglądanie niniejszej Polityki Prywatności, aby być na bieżąco z naszymi bieżącymi praktykami dotyczącymi gromadzenia, wykorzystywania i ochrony Twoich danych osobowych. Twoje dalsze korzystanie ze Strony i/lub jej usług będzie równoznaczne z akceptacją Polityki Prywatności

www.bobcasino.com niezwykle ceni Twoją uczciwość oraz prywatność i stara się zarządzać wszystkimi Twoimi danymi osobowymi w sposób przejrzysty, uczciwy i zgodny z prawem. Niniejsza polityka prywatności (wraz z Regulaminem i Polityką Plików Cookie) określa podstawę, na której www.bobcasino.com gromadzi, przechowuje i wykorzystuje Twoje dane osobowe podczas odwiedzania naszej strony internetowej, a także jakie są Twoje prawa i w jaki sposób prawo chroni te prawa zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Niniejsza strona internetowa jest przeznaczona wyłącznie dla osób powyżej 18 roku życia i nie gromadzimy świadomie danych dotyczących osób poniżej tego wieku. Jeśli okaże się, że zebraliśmy dane osobowe dotyczące osób poniżej 18 roku życia, z powodów związanych z nadużywaniem naszej strony internetowej, dołożymy wszelkich starań, aby takie dane były przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem.

O nas

Strona internetowa www.bobcasino.com („Kasyno", „Strona", „Firma", „My", „Nas", „Nasz") jest własnością i jest obsługiwana przez N1 Interactive Ltd, spółkę zarejestrowaną zgodnie z prawem Malty z numerem rejestracyjnym C 81457 i zarejestrowanym adresem 206, Wisely House, Old Bakery Street, Valletta VLT1451, Malta

Jako administrator danych jesteśmy prawnie zobowiązani na mocy przepisów dotyczących gier hazardowych do przetwarzania danych osobowych graczy w celu umożliwienia im udziału w grach i świadczenia im usług dodatkowych.

Kiedy w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności wspominamy „Firma", „Grupa", „my", „nas" lub „nasz", odnosimy się do N1 Interactive Ltd.

Podchodzimy poważnie do ochrony Twojej prywatności. Z tego powodu wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych ("IOD"), którego obowiązkiem jest nadzorowanie przestrzegania przez spółkę zobowiązań prawnych w zakresie przetwarzania danych osobowych użytkowników i który jest punktem kontaktowym w przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki Prywatności. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej polityki, w tym wszelkich wniosków o skorzystanie z przysługujących Ci praw oraz skarg dotyczących naruszenia przysługujących mu praw, prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail dpo@n1interactive.com

Skontaktuj Się z Nami

Zawsze możesz się z nami skontaktować w sprawie niniejszej Polityki Prywatności, jeśli chcesz:

1. Potwierdzić poprawność danych osobowych, które zebraliśmy na Twój temat;
2. Zapytać o sposób wykorzystania przez nas Twoich danych osobowych;
3. Zakazać przyszłego wykorzystywania Twoich danych do celów marketingu bezpośredniego;
4. Otrzymać kopię przechowywanych o Tobie informacji osobowych;

Jeśli nie zdecydowałeś się na otrzymywanie materiałów promocyjnych, możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe, w tym adres e-mail i numer telefonu, do wysyłania Ci komunikatów marketingowych dotyczących produktów, usług i promocji. Może to obejmować informacje o produktach i usługach naszych partnerów biznesowych, takich jak dostawcy gier kasynowych.

Jeśli zdecydujesz się zaprzestać otrzymywania takich materiałów marketingowych i reklamowych, możesz z tego zrezygnować, rejestrując się, w ustawieniach swojego Konta Gracza lub kontaktując się z naszą obsługą klienta pod adresem support@bobcasino.com i/lub poprzez czat na żywo. Możesz skonfigurować swoje preferencje marketingowe na swoim koncie osobistym, klikając link bobcasino.com/profile/general/info

5. Zaktualizować lub skorygować wszelkie informacje, które nam dostarczyłeś (w takich przypadkach musisz dostarczyć dowody, które możemy uzasadnienie zażądać, aby wprowadzić takie zmiany). Zauważ, że dostarczanie nam fałszywych informacji na Twój temat jest nielegalne, a odpowiedzialność za zapewnienie nam zawsze aktualnych danych spoczywa na Tobie.

Aby spełnić Twoje żądania zgodnie z niniejszą polityką prywatności, możesz skorzystać z następujących środków komunikacji:

 • - za pomocą wiadomości e-mail support@bobcasino.com
 • - korzystając z Czatu na Żywo bobcasino
 • - korzystając z adresu e-mail inspektora ochrony danych dpo@n1interactive.com

Należy pamiętać, że w niektórych przypadkach wiadomości e-mail mogą trafić do spamu lub w ogóle nie dotrzeć do adresata z przyczyn technicznych.

Jeśli odpowiedź na Twoją prośbę nie zostanie udzielona w ciągu 10 dni, zdecydowanie zalecamy ponowne skontaktowanie się z nami w celu uzyskania wyjaśnień przy użyciu alternatywnych metod komunikacji.

Szanujemy i cenimy Twoją prywatność. Możesz zawsze skontaktować się z inspektorem ochrony danych pod adresem dpo@n1interactive.com w następujących przypadkach

 • uważasz, że Twoja prywatność została naruszona
 • naruszone zostały terminy realizacji wniosku o kopię danych
 • potrzebujesz wyjaśnienia postanowień tej polityki prywatności
 • chciałbyś otrzymać kopię swoich danych osobowych przechowywanych w ramach wszystkich licencji N1Interactive

Staramy się odpowiadać na wszystkie uzasadnione żądania w ciągu jednego miesiąca. Czasami może nam to zająć dłużej niż miesiąc, jeśli Twoja prośba jest szczególnie skomplikowana lub złożyłeś wiele żądań. W takim przypadku poinformujemy Cię o tym i będziemy Cię na bieżąco informować.

Informacje, które zbieramy

 • Informacje, które nam przekazujesz. Obejmują one wszelkie informacje, które nam przekazujesz podczas wypełniania formularzy na naszych stronach rejestracji konta, a także wszelkie inne dane, które przesyłasz dalej za pośrednictwem Strony lub poczty elektronicznej. Obejmuje to informacje podawane podczas rejestracji w celu korzystania z naszej strony, subskrypcji naszych usług, dokonywania wpłat, zakładów lub wypłat na naszej stronie, uczestnictwa w czatach, akceptowania bonusów lub innych promocji dostępnych w naszej stronie, wszelkiej dokumentacji związanej z procesem due diligence, którą nam udostępniasz, w tym źródła kwestionariusza majątku i dokumentacji uzupełniającej, oraz gdy zgłaszasz nam problem lub składasz skargę. Informacje, które nam przekazujesz, mogą obejmować imię i nazwisko, nazwę użytkownika, adres, datę urodzenia, kraj zamieszkania i narodowość, numer identyfikacyjny, adres e-mail i numer telefonu, informacje finansowe i informacje o karcie kredytowej, opis osobisty, dowód tożsamości, dowód adresu, dowód posiadania środków i zdjęcie.
 • Informacje techniczne, w tym adres protokołu internetowego (IP) używany do połączenia komputera z Internetem, dane logowania, typ i wersja przeglądarki, ustawienia strefy czasowej, typy i wersje wtyczek przeglądarki, system operacyjny i platforma, informacje o wizycie, w tym pełne adresy URL (Uniform Resource Locators), informacje otrzymane z plików cookie. Więcej informacji na temat rodzajów używanych plików cookie można znaleźć w naszej Informacji o plikach cookie.
 • Informacje dotyczące rozgrywki. Gry, w które grałeś i czas spędzony na każdej grze i stronie, informacje o interakcji na stronie,
 • Informacje analityczne. W niektórych przypadkach możemy zbierać informacje na temat korzystania przez Ciebie z Usług, takie jak korzystanie z aplikacji, pliki dziennika, aktywność użytkownika (np. przeglądane strony, ilość czasu spędzonego na poszczególnych stronach, przeglądanie online, kliknięcia, działania itp.), znaczniki czasu, alerty itp. Informacje te są gromadzone między innymi w celu rozwiązywania problemów z błędami i błędami, a także w celach badawczych i analitycznych na temat korzystania przez Ciebie z Usług.
 • Informacje, które otrzymujemy z innych źródeł. Są to informacje, które o Tobie otrzymujemy, jeśli korzystasz z którejkolwiek z naszych stron internetowych lub usług obsługiwanych przez Grupę. W przypadku korzystania z kont na wielu stronach obsługiwanych przez Grupę możemy zebrać informacje o Tobie wygenerowane z każdej strony w jednym repozytorium danych. Dane te są dla nas ważne dla celów statystycznych, ale także szczególnie istotne w kontekście naszych obowiązków wynikających z przepisów prawa w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i odpowiedzialnego hazardu.

W trakcie świadczenia usług dla Ciebie ściśle współpracujemy również z zewnętrznymi podmiotami przetwarzającymi dane, wspólnymi lub niezależnymi administratorami danych (w tym na przykład partnerami biznesowymi, podwykonawcami w zakresie usług technicznych, płatniczych i dostawczych, a także w zakresie dostarczania informacji marketingowych (takimi jak dostawcy narzędzi CRM, partnerzy marketingu e-mailowego, dostawcy SMS-ów, dystrybutorzy poczty bezpośredniej i dostawcy połączeń wychodzących), sieciami reklamowymi i sieciami afiliacyjnymi, dostawcami usług analitycznych, firmami zajmującymi się wywiadem due diligence, dostawcami informacji wyszukiwania, biurami informacji kredytowej). Kategoria ta obejmuje informacje, które otrzymujemy od naszych Wydawców, Reklamodawców i innych Partnerów, z którymi współpracujemy, aby pomóc nam w dostarczaniu reklam i spersonalizowanych treści oraz rozpoznawaniu Cię w różnych przeglądarkach i na różnych urządzeniach. Może to obejmować pseudonimowe identyfikatory reklamodawców, które niektórzy reklamodawcy lub inne zewnętrzne platformy reklamowe decydują się nam udostępniać. Podmioty przetwarzające dane przetwarzają dane osobowe zgodnie z naszymi pisemnymi instrukcjami, a ich działania będą ograniczone do tych, które są od nich wymagane, aby pomóc nam w świadczeniu usług dla Ciebie.

Kategorie Danych Przechowywanych Na Twój Temat

Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o osobie fizycznej, na podstawie których można ją bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować. Nie obejmuje to danych, z których usunięto tożsamość (dane anonimowe).

Dane osobowe zbierane i przetwarzane na Twój temat można pogrupować w następujące kategorie:

Dane Tożsamości obejmują imię, drugie imię, nazwisko, adres e-mail, nazwę użytkownika lub podobny identyfikator, datę urodzenia, płeć.

Dane Kontaktowe obejmują adres zamieszkania, adres e-mail, numery telefonów, inne dostępne środki komunikacji.

Dane Finansowe obejmują szczegóły dotyczące Twojego wynagrodzenia i majątku, szczegóły dotyczące źródeł środków wykorzystanych do dokonania wpłaty u nas, a także dane konta bankowego, karty płatniczej lub rachunku płatniczego, w tym informacje zawarte w wyciągach bankowych, skanach dokumentów potwierdzających Twój dochód i podobnej dokumentacji zebranej do celów KYC.

Dane Transakcji obejmują szczegóły dotyczące wpłat i wypłat, zakładów i inne szczegóły dotyczące gier, w które grałeś na naszych stronach.

Dane Techniczne obejmują adres protokołu internetowego (IP), dane logowania, typ i wersję przeglądarki, ustawienia strefy czasowej i lokalizację, typy i wersje wtyczek przeglądarki, system operacyjny i platformę oraz inne technologie na urządzeniach używanych do uzyskiwania dostępu do tej strony.

Dane Użytkowania obejmują informacje o sposobie korzystania z naszej strony internetowej, produktów i usług, identyfikator online do logowania (e-mail), hasło (zaszyfrowane), rozegrane gry, czas logowania i wylogowania, czas trwania gry, żądane bonusy i promocje, informacje o odpowiedzialnej grze, limity i historię oraz klasyfikację AML.

Dane Marketingowe i Komunikacyjne obejmują Twoje preferencje dotyczące otrzymywania informacji marketingowych od nas i naszych stron trzecich oraz preferencje dotyczące komunikacji.

Specjalne Kategorie Danych Osobowych. W przypadku, gdy sam przekażesz nam takie informacje oraz w celu wypełnienia naszych zobowiązań prawnych, musimy również gromadzić pewne Specjalne Kategorie Twoich Danych Osobowych, takie jak

 • Informacje związane z odpowiedzialną grą, które można uznać za dane medyczne
 • Informacje o Twoim pochodzeniu rasowym lub etnicznym, które można uzyskać z przesłanych przez Ciebie dokumentów.

Jak możemy wykorzystywać Twoje informacje

Informacje, które nam przekazujesz:

- w celu realizacji naszych zobowiązań wynikających z warunków zawartych między Tobą a nami oraz w celu świadczenia usług hazardowych, które żądasz od nas, przyjmowania wpłat i przetwarzania wypłat, przeprowadzania procesów zarządzania oszustwami, odpowiadania na wszelkie zapytania lub skargi, jakie możesz mieć, a także innych spraw związanych z głównymi usługami, które Tobie świadczyliśmy

- pod warunkiem, że wyraziłeś zgodę na kontaktowanie się z Tobą w celu otrzymywania informacji marketingowych od Grupy, dostarczania informacji o naszych usługach, programach bonusowych i promocjach oraz informacji o produktach i promocjach powiązanych stron obsługiwanych przez Grupę lub jej marki;

– w celu dostarczania spersonalizowanej reklamy na stronie w oparciu o Twoje interakcje ze stroną lub Twoje dane użytkowania;

– w celu powiadamiania Cię o zmianach w naszej usłudze;

– w celu spełnienia zobowiązań wynikających z przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy oraz zasad i regulacji w tym zakresie, a także wszelkich innych obowiązujących nas praw w danym czasie.

Informacje, które o Tobie zbieramy:

- w celu administrowania naszą stroną oraz na potrzeby operacji wewnętrznych, w tym rozwiązywania problemów, analizy danych, testowania, badań, celów statystycznych i ankietowych. Takie informacje będą zazwyczaj gromadzone za pomocą plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie można znaleźć w naszej Informacji o plikach cookie, która zawiera również wskazówki dotyczące sposobu wyłączania plików cookie;

– w celu kontaktowania się z Tobą w celach marketingowych, dostarczania informacji na temat usług, schematów bonusowych i promocji, a także informacji o produktach i promocjach, obecnych lub przyszłych, oferowanych przez markę, z którą się zarejestrowałeś, w oparciu o uzasadniony interes lub zgodę na otrzymywanie takich materiałów;

- w celu prowadzenia działań związanych z zarządzaniem oszustwami i ryzykiem, w tym przypisywania profilu ryzyka lub statusu ryzyka do Twojego konta;

- w celu oceny Twojego zachowania i wzorców na stronie, która zostanie wykorzystana do stworzenia szczegółowego profilu klienta na różne tematy, w tym między innymi:

- Rejestr osób nadużywających bonusów może być tworzony przez firmę, a osoby znajdujące się na tej liście mogą być wyłączone z przyszłych promocji lub nawet zablokowane przed korzystaniem z usług firmy. Obejmuje to analizę innych rodzajów oszustw i nieuczciwego zachowania.

- Będziemy również sprawdzać i monitorować Twoje transakcje oraz zachowanie z powodów odpowiedzialnej gry, zapewniając, że Twoja interakcja z nami pozostaje zabawą i rozrywką, a nie stanowi dla Ciebie zagrożenia. Możemy przypisać Twojemu kontu ocenę odpowiedzialnej gry na podstawie zebranych informacji oraz kwestionariusza dotyczącego odpowiedzialnej gry, który w określonych sytuacjach może zostać dostarczony do wypełnienia. W wyniku naszej oceny możesz zostać oznaczony jako „Problemowy Gracz” lub podatny na ryzyko uzależnienia od hazardu.

- W ramach naszego zobowiązania do zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, możemy również analizować Twoje dane osobowe i porównywać je ze źródłami danych stron trzecich, tworzyć Twój profil AML i oceniać ryzyko Twojego konta na podstawie informacji, które nam przekazałeś oraz informacji, które zebraliśmy na Twój temat. Będziemy również prowadzić rejestr wszystkich klientów wysokiego ryzyka z punktu widzenia przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Należy pamiętać, że do tych celów częściowo wykorzystujemy profilowanie, przy czym decyzje końcowe są podejmowane przez ludzi, jednak logika stojąca za profilowaniem i informacje na jego temat nie mogą zostać ujawnione, ponieważ umożliwiłoby to klientom ominięcie tych mechanizmów kontroli mających na celu ochronę naszej działalności i zgodność z obowiązkami prawnymi.

– w celu poprawy naszej strony, aby zapewnić, że treści są prezentowane w najbardziej efektywny sposób dla Ciebie i Twojego komputera;

– aby umożliwić Ci korzystanie z interaktywnych funkcji naszej usługi, gdy zdecydujesz się to zrobić;

– w ramach naszych wysiłków mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa naszej strony;

– w celu pomiaru lub zrozumienia skuteczności reklam, które do Ciebie kierujemy, oraz dostarczania odpowiednich promocji;

– aby udzielać Ci sugestii i rekomendacji dotyczących naszych produktów.

– Możemy również zbierać, używać i udostępniać Dane Zestawione, takie jak dane statystyczne lub demograficzne, do dowolnego celu. Dane Zestawione mogą być pochodne z Twoich danych osobowych, ale nie są uważane za dane osobowe zgodnie z prawem, ponieważ te dane nie ujawniają bezpośrednio lub pośrednio Twojej tożsamości. Na przykład możemy zestawić Twoje dane użytkowania, aby obliczyć procent użytkowników korzystających z konkretnej funkcji strony internetowej. Jednakże, jeśli połączymy Dane Zestawione z Twoimi danymi osobowymi w taki sposób, że mogą one bezpośrednio lub pośrednio Cię zidentyfikować, traktujemy połączone dane jako dane osobowe, które będą używane zgodnie z tym zawiadomieniem o prywatności.

Informacje otrzymywane z innych źródeł:

Połączymy te informacje z danymi, które nam przekazujesz, oraz z danymi, które zbieramy na Twój temat. Będziemy używać tych informacji i połączonych danych do celów określonych powyżej (w zależności od rodzaju informacji, które otrzymujemy). Inne źródła obejmują dostawców usług zewnętrznych narzędzi weryfikacji wieku, usług weryfikacji tożsamości lub adresu, regulatorów lub jednostek utrzymujących centralne bazy problematycznych graczy, dostawców wyszukiwań PEP i sankcji oraz innych podobnych dostawców, z którymi możemy sporadycznie współpracować. Możemy również otrzymywać informacje o Tobie zebrane z innych stron obsługiwanych przez Grupę, co pomaga nam świadczyć lepszą usługę lub chronić przed nadużyciami bonusów i problematycznymi graczami w naszych usługach.

Podstawa Prawna Przetwarzania Danych Osobowych

Poniżej przedstawiamy, w formie tabeli, opis wszystkich sposobów, w jakie zamierzamy wykorzystywać Twoje dane osobowe oraz podstawy prawne, na których się opieramy. W stosownych przypadkach określiliśmy również nasze uzasadnione interesy. W odniesieniu do przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego, odwołujemy się do postanowień Dyrektywy w sprawie Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (UE) 2015/849 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz ustawy o grach na Malcie (Cap 583).

Zebrane dane W jaki sposób gromadzimy Twoje dane? Cel gromadzenia danych Podstawa prawna przetwarzania danych

Dane identyfikacyjne - w tym imię i nazwisko, adres e-mail, wybrana nazwa użytkownika, data urodzenia, płeć

Wymagane podczas rejestracji

(1) Identyfikacja klienta i tworzenie unikalnego profilu klienta

(2) Weryfikacja klienta do celów przeciwdziałania praniu pieniędzy ("AML")

(3) Identyfikacja klienta podczas nawiązywania kontaktu

(1) Wykonanie umowy

(2) Zobowiązanie prawne

(3) Wykonanie umowy

Dane kontaktowe - w tym adres e-mail, adres domowy, numer telefonu komórkowego, Skype lub inny dostępny środek komunikacji.

Wymagane podczas rejestracji i/lub procedury KYC

(1) Identyfikacja klienta i tworzenie unikalnego profilu klienta

(2) Kontaktowanie się z klientami w celach wsparcia

(3) Rozpowszechnianie materiałów marketingowych marki

(4) Rozpowszechnianie materiałów marketingowych innych marek Grupy

(5) Weryfikacja tożsamości gracza

(1) Wykonanie umowy

(2) Wykonanie umowy

(3) Uzasadniony interes

(4) Zgoda

(5) Obowiązek prawny

Dane wymagane do celów weryfikacji - obejmuje to dokumenty tożsamości, potwierdzenie adresu i ewentualnie źródło funduszy, źródło majątku.

Musi zostać przesłany do profilu gracza na żądanie; można o to poprosić za pośrednictwem wyskakującego okienka na stronie internetowej lub e-mailem.

(1) Weryfikacja tożsamości gracza

(2) Wymagane w celu zapewnienia zgodności z przepisami AML.

(1) Obowiązek prawny

(2) Obowiązek prawny

Dane finansowe - będą to dane finansowe związane z wybranymi przez Ciebie metodami wpłat i wypłat, a więc dane bankowe, dane karty płatniczej lub wszystkie istotne dane związane z wybranymi metodami płatności.

Pobierana przy wpłacie lub wypłacie środków na konto gracza. Może być również pobierana w przypadku zapytań za pośrednictwem poczty e-mail / czatu / połączeń telefonicznych.

(1) Wymagane do świadczenia usługi (tj. do wpłacania środków na konto gracza)

(2) Wymagane do sprawdzenia tożsamości klienta ("KYC") (źródło środków)

(3) Wymagane do kontroli cyberprzestępczości

(4) Aby zapewnić politykę zamkniętej pętli

(1) Wykonanie umowy

(2) Obowiązek prawny

(3) Uzasadniony interes

(4) Obowiązek prawny

Dane dotyczące transakcji - obejmują szczegóły dotyczące płatności dokonywanych przez Ciebie;

Automatycznie generowane podczas dokonywania wpłat i wypłat

(1) Wymagane do świadczenia Ci usługi

(2) Wymagane w celu zapewnienia zgodności z przepisami AML i wymogami licencji na gry

(3) Wymagane do śledzenia Twojej aktywności w ramach środków odpowiedzialności społecznej

(1) Wykonanie umowy

(2) Zobowiązanie prawne

(3) Zobowiązanie prawne

Twoje dane dotyczące gier - obejmują szczegóły dotyczące gier, w które grasz na naszej stronie internetowej (tj. Twoja aktywność w grach).

Automatycznie generowane wraz z aktywnością w grze

(1) Wymagane w celu zapewnienia Ci usługi

(2) Wymagane w celu zapewnienia zgodności z przepisami dotyczącymi gier zdalnych

(1) Wykonanie umowy

(2) Zobowiązanie prawne

Twoje dane dotyczące komunikacji z nami (za pośrednictwem poczty elektronicznej, czatu na żywo, rozmowy telefonicznej)

Korespondencja e-mail i czat na żywo po nawiązaniu kontaktu, rozmowy telefoniczne mogą być nagrywane w celu spełnienia wymogów dotyczących prowadzenia dokumentacji.

(1) Wymagane do świadczenia usług (w przypadku zapytań klientów, komunikowania niezbędnych kwestii)

(2) Mogą być wykorzystywane do zarządzania ryzykiem, uzyskiwania profesjonalnych porad lub ustalania i obrony naszych roszczeń prawnych, zarówno w postępowaniu sądowym, jak i pozasądowym.

(1) Wykonanie umowy

(2) Uzasadniony interes

Twoje dane profilowe - dane dotyczące Twoich nawyków i preferencji w grach.

Automatycznie generowane podczas gry lub przy użyciu plików cookie do rejestrowania preferencji.

(1) Mogą być wykorzystywane w formie zagregowanej i zanonimizowanej w celu poprawy jakości usług.

(2) Można go używać do bardziej spersonalizowanego doświadczenia użytkownika

(3) Segmentacja na potrzeby środków AML i odpowiedzialności społecznej

(4) Marketing ukierunkowany

(1) Uzasadniony interes. Dane w formie zanonimizowanej nie są danymi osobowymi.

(2) Zgoda

(3) Obowiązek prawny

(4) Zgoda

Dane dotyczące odpowiedzialnej gry

Test samooceny

(1) Profilowanie odpowiedzialnej gry

(2) Identyfikacja i badanie działalności w zakresie gier hazardowych do celów odpowiedzialnej gry

(1) Obowiązek prawny

(2) Uzasadniony interes

Dane techniczne - mogą obejmować adres protokołu internetowego (IP), dane logowania, typ i wersję przeglądarki, ustawienia strefy czasowej i lokalizację, system operacyjny i platformę.

Dane dotyczące użytkowania - obejmują dane dotyczące sposobu korzystania przez Ciebie z naszej strony internetowej

Dane plików cookie

(1) Dane o lokalizacji / adres IP wykorzystywane do upewnienia się, że klient nie pochodzi z kraju objętego ograniczeniami lub kraju wysokiego ryzyka.

(2) Dane o lokalizacji / adres IP są również wykorzystywane w celu upewnienia się, że nie korzystają z serwerów proxy lub VPN, aby upewnić się, że nie nadużywają bonusów ani nie oszukują poprzez oszustwa aplikacyjne.

(3) Wszystkie inne dane (w tym lokalizacja i adres IP) są wykorzystywane do poprawy funkcjonalności strony internetowej, rozwiązywania problemów technicznych, tworzenia większej liczby produktów dla różnych platform.

(1) Obowiązek prawny

(2) Uzasadniony interes

(3) Uzasadniony interes

Moje dane RTP - mogą obejmować współczynnik trafień, całkowitą liczbę obrotów, ogólny RTP na koncie, własny RTP w porównaniu do RTP gier, największą wygraną w określonych grach i zakład postawiony w celu osiągnięcia tej wygranej.

Automatycznie generowane podczas gry

(1) Zapewnienie zgodności ze wszystkimi odpowiednimi wymogami dotyczącymi RTP naszych usług.

(1) Obowiązek prawny

Dane dotyczące plików cookie - więcej informacji na temat sposobu i celów gromadzenia przez nas plików cookie można znaleźć w naszej Polityce dotyczącej plików cookie.

Udostępnianie danych

Ze względu na charakter naszych usług, w celu przetwarzania Twoich danych w sposób wyjaśniony powyżej w niniejszej Polityce prywatności, może być konieczne udostępnienie Twoich danych osobowych wielu zaufanym stronom trzecim. Te strony trzecie obejmują:

- Każdy członek Grupy, który wymaga dostępu do Twoich danych osobowych w celu świadczenia żądanych przez niego usług. Dane, które otrzymujemy i gromadzimy na Twój temat, mogą być udostępniane dowolnym członkom Grupy, a takie dane mogą być przez nich wykorzystywane w celu zapobiegania oszustwom i nadużyciom związanym z bonusami, AML i odpowiedzialną grą w ramach wypełniania zobowiązań prawnych Grupy i uzasadnionych interesów biznesowych;

- Wszystkim członkom Grupy w celu skontaktowania się z Tobą przez inne podmioty należące do Grupy w celu przekazania informacji o ich produktach i usługach, pod warunkiem, że wyraziłeś zgodę na otrzymywanie marketingu bezpośredniego związanego z innymi stronami obsługiwanymi przez Grupę.

- Pracownicy Spółki, w szczególności inspektor ochrony danych, inspektor ds. prania pieniędzy, analitycy ds. płatności i zwalczania nadużyć finansowych, agenci obsługi klienta, członkowie zespołu ds. utrzymania klienta, menedżerowie graczy VIP, a także inni wybrani pracownicy, również będą mieli dostęp do Twoich Danych Osobowych w celu wykonywania swoich obowiązków i zapewnienia Ci pomocy, a także świadczenia żądanych usług

Nasi pracownicy, którzy mają dostęp lub są związani z przetwarzaniem danych osobowych gracza, podpisali umowy o zachowaniu poufności (NDA) w celu poszanowania poufnego charakteru informacji gracza.

- Dostawcy gier - czasami nasi dostawcy gier wymagają dostępu do wybranych atrybutów danych (takich jak na przykład nazwa użytkownika i adres IP), aby zapewnić nam gry, w które grasz na naszej stronie internetowej. Aby zapoznać się z ich polityką prywatności, należy odwiedzić odpowiednią stronę internetową dostawcy gier; Gdy grasz w gry kasynowe dostarczone przez NetEnt, obowiązuje również Polityka Prywatności NetEnt. Można ją znaleźć tutaj.

- Dostawcy płatności i powiązani dostawcy usług – podobnie możemy udostępniać niektóre z Twoich danych osobowych dostawcom płatności, których używasz do dokonywania płatności i otrzymywania płatności na naszej stronie internetowej. Aby sprawdzić ich Politykę Prywatności, odwiedź odpowiednią stronę internetową dostawcy płatności, którego użyłeś;

Jeśli Strona musi udostępnić dane swoim dostawcom płatności w celu ułatwienia transakcji płatniczych zgodnie z ich polityką prywatności. (W szczególności większość transakcji kartami bankowymi przetwarzana jest przez Trustly, którego polityka prywatności dotyczy takich transakcji. Transakcje mogą być również przetwarzane przez Bambora lub Paysafe);

- Partnerzy marketingowi - jeśli wyrazisz zgodę na otrzymywanie od nas informacji marketingowych i promocji, możemy udostępnić Twoje dane kontaktowe (takie jak adres e-mailowy lub adres pocztowy) naszym partnerom marketingowym, którzy zajmują się wysyłaniem wszystkich naszych materiałów marketingowych, w tym e-maili promocyjnych i SMS-ów, przesyłania korespondencji bezpośredniej oraz czasami podejmowania prób kontaktu telefonicznego.

- Organy rządowe lub regulacyjne - Możemy, jeśli jest to konieczne lub dozwolone przez prawo, udostępnić Twoje dane osobowe organom ścigania, organizacjom rządowym lub regulacyjnym, sądom lub innym organom publicznym. Możemy kwestionować takie żądania, jeśli uważamy, że są one nieproporcjonalne, niejasne lub pozbawione odpowiednich uprawnień, ale nie obiecujemy kwestionować każdego żądania;

- Oprogramowanie do komunikacji z klientem - korzystamy z oprogramowania firm trzecich, które pomaga nam komunikować się z Tobą. To oprogramowanie umożliwia nam wysyłanie do Ciebie e-maili i rozmowy z Tobą na czacie na żywo, gdy masz pytania;

- Narzędzia do weryfikacji AML i oszustw, dostawcy narzędzi do weryfikacji wieku i tożsamości oraz inni dostawcy, którzy mogą ogólnie weryfikować informacje Znaj Swojego Klienta (KYC) - możemy korzystać z oprogramowania stron trzecich do przeprowadzania określonych kontroli AML i weryfikacji oszustw, które są wymagane do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych w tym zakresie.

- Oprócz powyższego, możemy również ujawnić dane osobowe, jeśli nabędziemy nowe firmy. W przypadku jakichkolwiek zmian w strukturze Firmy, takich jak fuzja, przejęcie przez inną spółkę lub częściowe przejęcie, najprawdopodobniej dane osobowe naszych klientów zostaną uwzględnione w ramach sprzedaży lub przeniesienia. Zgodnie z naszą polityką, poinformujemy naszych graczy drogą mailową przed dokonaniem takiego przeniesienia danych osobowych.

- Wybrane strony trzecie, na podstawie zawartej z nami umowy o przetwarzaniu danych, która zapewnia ochronę Twoich danych osobowych, w tym:

- z naszymi prawnikami, doradcami, konsultantami, których możemy angażować od czasu do czasu w celu zarządzania ryzykiem, uzyskania profesjonalnej porady lub ustalenia i obrony naszych roszczeń prawnych, zarówno w sądzie, jak i w postępowaniu pozasądowym. Może to wymagać uzyskania dostępu do danych osobowych;

- z organami rządowymi, organami regulacyjnymi, które rejestrują problematycznych graczy lub w jakimkolwiek innym celu związanym z odpowiedzialną grą.

- z każdą firmą, organem rządowym, organem regulacyjnym, który prowadzi rejestr lub bazę danych w celu zapobiegania przestępczości, praniu pieniędzy lub finansowaniu terroryzmu i proliferacji.

Zawsze zapewniamy, że każda strona trzecia mająca dostęp do Twoich danych osobowych jest zobowiązana do poszanowania bezpieczeństwa Twoich danych osobowych i przetwarzania ich w sposób zgodny z prawem przez cały czas oraz zgodnie z naszą Polityką prywatności i surowymi kodeksami postępowania. Nie zezwalamy żadnym zewnętrznym usługodawcom na wykorzystywanie Twoich danych osobowych do własnych celów. Przetwarzanie danych przez takie strony trzecie (znane również jako "Podmioty przetwarzające dane") odbywa się wyłącznie w określonych celach i zgodnie z naszymi instrukcjami jako Administratora danych i w naszym imieniu, a takie strony trzecie mogą wykorzystywać Twoje dane osobowe wyłącznie w zakresie, do którego sami jesteśmy uprawnieni. Ponadto we wszystkich przypadkach staramy się zapewnić, że nie udostępniamy więcej danych niż jest to konieczne, aby usługodawcy mogli wykonywać czynności przetwarzania zgodnie z naszymi instrukcjami.

Przekazywanie danych osobowych poza EOG

Konieczne może być przekazanie przez nas lub naszych usługodawców Twoich danych osobowych do krajów spoza Unii Europejskiej (UE), regionów Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) w celu świadczenia usług lub nawiązania współpracy z usługodawcami i podmiotami przetwarzającymi dane. Jednakże, zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO), jesteśmy zobowiązani do zapewnienia ochrony Twoich danych osobowych podczas tych transferów.

Przekazanie danych może być konieczne w celu świadczenia usług, takich jak

a) Przetwarzanie Twoich zakładów i transakcji płatniczych;
b) Dostarczanie Ci gier i innych usług dodatkowych, których szukasz na naszej Stronie;
c) Identyfikacja i przeprowadzanie niezbędnych kontroli weryfikacyjnych;

Aby zagwarantować odpowiedni poziom ochrony Twoich danych osobowych podczas przesyłania ich do krajów trzecich, wdrażamy odpowiednie zabezpieczenia, takie jak standardowe klauzule umowne Komisji Europejskiej dotyczące ochrony danych. Podejmujemy również wszelkie niezbędne środki w celu zapewnienia, że Twoje informacje i dane są traktowane w sposób bezpieczny i zgodny z niniejszą Polityką prywatności i wszystkimi obowiązującymi przepisami o ochronie danych.

Korzystając z naszych usług i uzyskując dostęp do naszej strony internetowej, akceptujesz ewentualne przekazywanie swoich danych osobowych do krajów trzecich oraz wdrożenie tych zabezpieczeń. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących tego transferu, prosimy o kontakt z nami.

Przechowywanie Danych

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zgromadzone. Takie cele mogą obejmować spełnienie wszelkich wymogów prawnych, księgowych lub sprawozdawczych.

Określając odpowiedni okres przechowywania Twoich danych, bierzemy pod uwagę kilka czynników, takich jak cele, dla których gromadzimy i przetwarzamy takie dane, obowiązujące przepisy prawa i/lub nałożone na nas wymogi regulacyjne, charakter i wrażliwość danych osobowych oraz potencjalne ryzyko związane z nieuprawnionym wykorzystaniem lub ujawnieniem takich danych.

Jak określono w naszym Regulaminie, zarówno Ty, jak i kasyno mogą zdecydować o zamknięciu Twojego Konta Gracza w dowolnym momencie. Po zamknięciu Twojego konta zachowamy Twoje dane osobowe w rejestrze tak długo, jak będzie to wymagane przez prawo. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie wtedy, gdy będzie to wymagane przez właściwe organy w przypadku zapytań dotyczących dokumentacji finansowej i podatkowej, oszustw, prania pieniędzy lub dochodzeń w sprawie jakiejkolwiek innej nielegalnej działalności. Możemy również przechowywać zanonimizowane pochodne Twoich danych w celu ulepszania naszych treści i komunikacji marketingowej, w przypadku których nie jest podejmowane zautomatyzowane podejmowanie decyzji.

Należy pamiętać, że ze względu na przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy w licencjonowanych jurysdykcjach gier w Unii Europejskiej, jesteśmy zobowiązani do przechowywania danych osobowych graczy przekazanych podczas rejestracji oraz wszelkich danych przekazanych w okresie operacyjnym konta gracza przez co najmniej pięć lat od ostatniej transakcji gracza lub zamknięcia konta. W związku z tym wnioski o usunięcie danych przed upływem tego okresu nie mogą być rozpatrywane.

Twoje Prawa

Prawo ochrony danych nadaje Ci, jako podmiotowi danych, pewne prawa w określonych okolicznościach. Zgodnie z prawem, masz prawo do:

- Żądania dostępu do Twoich danych osobowych - oznacza to, że masz prawo zażądać bezpłatnej kopii danych osobowych, które przechowujemy na Twój temat;

- Żądania poprawienia Twoich danych osobowych - oznacza to, że jeśli przechowywane przez nas Twoje dane osobowe są niekompletne lub nieprawidłowe, masz prawo do ich poprawienia. Należy jednak pamiętać, że może być konieczne przedstawienie dowodów i dokumentacji (takich jak dokument tożsamości lub potwierdzenie adresu) na poparcie wniosku. Wniosek może zostać odrzucony ze względu na nasze zobowiązania prawne.

- Żądania usunięcia Twoich danych osobowych - oznacza to, że możesz zażądać usunięcia Twoich danych osobowych, jeśli nie mamy już podstawy prawnej do ich dalszego przetwarzania lub przechowywania. Należy pamiętać, że prawo to nie jest bezwzględne - oznacza to, że nie jesteśmy w stanie spełnić Twojego żądania, jeśli jesteśmy zobowiązani prawnie do przechowywania danych lub jeśli mamy powody, by sądzić, że przechowywanie danych jest nam niezbędne do obrony w sporze prawnym;

- Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie danych opiera się na naszych uzasadnionych interesach (lub interesach strony trzeciej), a Ty uważasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych w taki sposób wpływa na jego podstawowe prawa i wolności. Jednak w niektórych przypadkach możemy być w stanie wykazać, że mamy ważne uzasadnione podstawy do przetwarzania Twoich danych, które mogą być nadrzędne wobec jego praw i wolności. Możesz zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na podstawie wyżej wymienionych uzasadnionych interesów firmy, kontaktując się z naszym inspektorem ochrony danych;

- Żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych - Możesz poprosić nas o tymczasowe zawieszenie przetwarzania Twoich danych osobowych w jednym z następujących scenariuszy: (a) gdy chcesz, abyśmy ustalili dokładność danych, (b) gdy wykorzystanie przez nas danych jest niezgodne z prawem, ale nie życzysz sobie, abyśmy je usunęli, (c) gdy potrzebujesz, abyśmy zatrzymali Twoje dane nawet wtedy, gdy nie są nam już potrzebne w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych, lub (d) gdy sprzeciwiłeś się wykorzystaniu Twoich danych, ale musimy sprawdzić, czy mamy nadrzędne uzasadnione podstawy do ich wykorzystania;

- Żądania przeniesienia Twoich danych osobowych (tj. przenoszenia danych) - oznacza to, że możesz zażądać od nas dostarczenia Ci określonych danych, które przetwarzamy na Twój temat, aby mógł je przenieść do innego administratora. Prawo to ma zastosowanie wyłącznie do danych uzyskanych w sposób zautomatyzowany, na których wykorzystanie początkowo wyraziłeś zgodę, lub w przypadku, gdy wykorzystaliśmy te dane w celu wykonania naszych zobowiązań wynikających z umowy z Tobą;

- Wycofania Twojej zgody w dowolnym momencie, gdy polegamy na Twojej zgodzie na przetwarzanie danych - "rezygnacja" lub wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania danych prowadzonego przez nas do momentu wycofania zgody. Wycofanie zgody oznacza, że w przyszłości nie chcesz już, abyśmy przetwarzali Twoje dane w taki sposób. Oznacza to, że możesz nie wyrazić zgody na świadczenie przez nas określonych usług (np. marketingowych). Możesz wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie za pośrednictwem ustawień profilu konta na stronie internetowej;

- Złożyć skargę do organu nadzorczego;

W celu skorzystania z Twoich praw, jak wyjaśniono powyżej, możemy poprosić o podanie określonych informacji o Tobie, aby pomóc nam zweryfikować jego tożsamość. Jest to środek bezpieczeństwa mający na celu zapewnienie, że jesteśmy pewni, że osoba, której ujawniamy Twoje dane osobowe, to naprawdę Ty.

Dołożymy wszelkich starań, aby odpowiedzieć na wszystkie uzasadnione wnioski w ciągu jednego miesiąca od ich złożenia. Jeśli Twój wniosek jest szczególnie złożony lub jeśli złożyłeś wiele wniosków w określonym czasie, może to potrwać nieco dłużej. W takim przypadku powiadomimy Cię o takim przedłużeniu.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Nawiązując i realizując nasze relacje biznesowe, z reguły nie korzystamy z w pełni zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Jeżeli w indywidualnych przypadkach skorzystamy z tej procedury, poinformujemy Cię o tym odrębnie, o ile jest to wymóg prawny.

Bezpieczeństwo Twoich Danych

Niniejszym potwierdzamy, że gromadząc i przetwarzając Twoje Dane Osobowe w celu zarządzania jego Kontem gracza, jesteśmy związani surowymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych.

W związku z tym staramy się chronić Twoje dane osobowe i szanować Twoją prywatność zgodnie z najlepszymi praktykami biznesowymi, obowiązującymi przepisami i aktualnym stanem wiedzy. Dążąc do zapewnienia graczom bezpiecznych usług, podejmiemy wszelkie uzasadnione środki ostrożności, aby zapewnić bezpieczeństwo wszystkich przekazanych nam Twoich danych.

Wdrożyliśmy odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby zapobiec przypadkowej utracie, wykorzystaniu lub uzyskaniu dostępu do Twoich danych osobowych w nieautoryzowany sposób, ich zmianie lub ujawnieniu. Ponadto ograniczamy dostęp do Twoich danych osobowych do tych pracowników, agentów, wykonawców i innych stron trzecich, którzy muszą je znać ze względów biznesowych.

Dostęp do kont graczy można uzyskać wyłącznie za pomocą unikalnego identyfikatora i hasła gracza. Możesz również skonfigurować uwierzytelnianie dwuskładnikowe (2FA) jako dodatkową ochronę przed nieautoryzowanym użyciem Twojego konta. Jesteś odpowiedzialny za zachowanie poufności swoich danych logowania i upewnienie się, że nie są one dostępne dla innej osoby.

Bonus do pierwszej wpłaty
100% do kwoty 500 PLN
+100 darmowych zakręceń

Używamy plików cookies, aby polepszyć twoje doświadczane przez ciebie wrażenia. Korzystając z naszej strony internetowej, akceptujesz naszą politykę plików cookies politykę plików cookies