The Road to El Dorado

€/$5,000 + 5,000 freespins
every 3 days

Previous round

# Player Points Prize
1 Pet** 518,203 0 FS 1,000 EUR
2 Franço** 333,755 0 FS 700 EUR
3 Dav** 140,628 0 FS 500 EUR
4 Cha** 109,338 0 FS 350 EUR
5 Emi** 92,720 0 FS 250 EUR
6 Elisabe** 67,867 0 FS 175 EUR
7 Иго** 51,440 0 FS 125 EUR
8 Will** 51,107 0 FS 100 EUR
9 Pet** 50,895 0 FS 90 EUR
10 al** 50,063 0 FS 80 EUR
11 Natash** 49,212 0 FS 70 EUR
12 R** 46,348 0 FS 60 EUR
13 Christi** 46,316 0 FS 50 EUR
14 Bule** 40,990 0 FS 50 EUR
15 Vanes** 38,111 0 FS 50 EUR
16 Giovan** 37,620 0 FS 40 EUR
17 lauszka** 35,980 0 FS 40 EUR
18 Petri** 29,514 0 FS 40 EUR
19 Flori** 27,758 0 FS 40 EUR
20 Nan** 26,026 0 FS 40 EUR
21 Antigo** 25,551 0 FS 35 EUR
22 arth** 25,284 0 FS 35 EUR
23 Giselle Edo** 23,939 0 FS 35 EUR
24 R** 22,976 0 FS 35 EUR
25 Moldov** 22,750 0 FS 35 EUR
26 Jo** 21,432 0 FS 30 EUR
27 Mar** 20,925 0 FS 30 EUR
28 Jo** 19,514 0 FS 30 EUR
29 Lu** 18,665 0 FS 30 EUR
30 Rosean** 18,005 0 FS 30 EUR
31 Stef** 17,917 0 FS 25 EUR
32 Morte** 17,453 0 FS 25 EUR
33 Jasp** 17,282 0 FS 25 EUR
34 Gee** 16,866 0 FS 25 EUR
35 gamblings** 16,822 0 FS 25 EUR
36 Luk** 16,586 0 FS 25 EUR
37 Mo 16,053 0 FS 25 EUR
38 Jero** 15,750 0 FS 25 EUR
39 Kev** 15,190 0 FS 25 EUR
40 Cve** 14,835 0 FS 25 EUR
41 Sand** 14,539 0 FS 20 EUR
42 Sydn** 14,252 0 FS 20 EUR
43 Ingr** 14,233 0 FS 20 EUR
44 Alexand** 13,974 0 FS 20 EUR
45 Mal** 13,828 0 FS 20 EUR
46 wen** 13,652 0 FS 20 EUR
47 Rodn** 13,554 0 FS 20 EUR
48 Vl** 13,246 0 FS 20 EUR
49 Benjam** 13,133 0 FS 20 EUR
50 Micha** 12,826 0 FS 20 EUR
51 Martin** 12,741 0 FS 15 EUR
52 Johan** 12,498 0 FS 15 EUR
53 Sha** 12,236 0 FS 15 EUR
54 Sheehan1** 12,175 0 FS 15 EUR
55 Jani** 12,144 0 FS 15 EUR
56 R** 12,078 0 FS 15 EUR
57 Véroniq** 11,980 0 FS 15 EUR
58 Dan** 11,666 0 FS 15 EUR
59 Er** 11,507 0 FS 15 EUR
60 Stef** 11,421 0 FS 15 EUR
61 Richa** 11,248 0 FS 15 EUR
62 Sab** 11,208 0 FS 15 EUR
63 Jul** 11,052 0 FS 15 EUR
64 Jero** 10,951 0 FS 15 EUR
65 ashokkoem** 10,818 0 FS 15 EUR
66 Giusep** 10,535 0 FS 10 EUR
67 andre** 10,519 0 FS 10 EUR
68 Merli** 10,015 0 FS 10 EUR
69 Rob** 9,805 0 FS 10 EUR
70 Mari** 9,794 0 FS 10 EUR
71 jor** 9,782 0 FS 10 EUR
72 Joa** 9,598 0 FS 10 EUR
73 Ko** 9,560 0 FS 10 EUR
74 Rober** 9,555 0 FS 10 EUR
75 Ange** 9,431 0 FS 10 EUR
76 Mar** 8,952 0 FS 10 EUR
77 Shell** 8,347 0 FS 10 EUR
78 STANI** 8,110 0 FS 10 EUR
79 Kmel** 8,082 0 FS 10 EUR
80 Elita Cristi** 8,027 0 FS 10 EUR
81 Stef** 7,999 100 FS 0 EUR
82 milan** 7,974 100 FS 0 EUR
83 Augus** 7,941 100 FS 0 EUR
84 Bian** 7,646 90 FS 0 EUR
85 Irmgardis Johanna Mechelina Mar** 7,323 90 FS 0 EUR
86 Br** 7,169 90 FS 0 EUR
87 Grego** 6,945 80 FS 0 EUR
88 Froz** 6,713 80 FS 0 EUR
89 Tere** 6,601 80 FS 0 EUR
90 Pav** 6,588 80 FS 0 EUR
91 YOLAN** 6,510 80 FS 0 EUR
92 Rin** 6,464 80 FS 0 EUR
93 Βασίλ** 6,367 70 FS 0 EUR
94 Johan** 6,203 70 FS 0 EUR
95 Ge** 6,081 70 FS 0 EUR
96 Ug** 6,065 70 FS 0 EUR
97 Ay** 6,057 70 FS 0 EUR
98 Sławom** 5,963 70 FS 0 EUR
99 Patri** 5,915 70 FS 0 EUR
100 sask** 5,908 70 FS 0 EUR
101 Sini** 5,903 70 FS 0 EUR
102 Armandki** 5,876 60 FS 0 EUR
103 Sevi** 5,863 60 FS 0 EUR
104 Wout** 5,755 60 FS 0 EUR
105 Andre** 5,657 60 FS 0 EUR
106 Ayn** 5,646 60 FS 0 EUR
107 Thie** 5,606 60 FS 0 EUR
108 Sebasti** 5,564 60 FS 0 EUR
109 Arj** 5,541 60 FS 0 EUR
110 Tere** 5,490 60 FS 0 EUR
111 Melv** 5,481 60 FS 0 EUR
112 Sam** 5,468 50 FS 0 EUR
113 Dagm** 5,366 50 FS 0 EUR
114 Micha** 5,348 50 FS 0 EUR
115 Demy** 5,329 50 FS 0 EUR
116 Phill** 5,326 50 FS 0 EUR
117 J** 5,324 50 FS 0 EUR
118 Ti** 5,300 50 FS 0 EUR
119 Kar** 5,272 50 FS 0 EUR
120 Sylva** 5,253 50 FS 0 EUR
121 ALEXAND** 5,243 50 FS 0 EUR
122 Ka** 5,129 45 FS 0 EUR
123 Faz** 5,100 45 FS 0 EUR
124 R** 4,988 45 FS 0 EUR
125 Co** 4,945 45 FS 0 EUR
126 Stephan** 4,872 45 FS 0 EUR
127 Marc** 4,790 45 FS 0 EUR
128 Ив** 4,642 45 FS 0 EUR
129 Bor** 4,608 45 FS 0 EUR
130 Bian** 4,568 45 FS 0 EUR
131 Rober** 4,513 45 FS 0 EUR
132 Pet** 4,385 40 FS 0 EUR
133 Sheld** 4,379 40 FS 0 EUR
134 toma** 4,374 40 FS 0 EUR
135 Johann** 4,371 40 FS 0 EUR
136 Tobi** 4,347 40 FS 0 EUR
137 Will** 4,246 40 FS 0 EUR
138 Bran** 4,245 40 FS 0 EUR
139 Lou** 4,236 40 FS 0 EUR
140 Mateu** 4,153 40 FS 0 EUR
141 phil** 4,143 40 FS 0 EUR
142 Dagm** 4,074 40 FS 0 EUR
143 Maik** 4,052 35 FS 0 EUR
144 Gaét** 4,042 35 FS 0 EUR
145 Berr** 3,987 35 FS 0 EUR
146 reini** 3,925 35 FS 0 EUR
147 Johan** 3,923 35 FS 0 EUR
148 Kam** 3,922 35 FS 0 EUR
149 Joan** 3,920 35 FS 0 EUR
150 Kay** 3,882 35 FS 0 EUR
151 Adrian j** 3,861 35 FS 0 EUR
152 Shar** 3,821 35 FS 0 EUR
153 John** 3,816 30 FS 0 EUR
154 Mart** 3,804 30 FS 0 EUR
155 strog** 3,789 30 FS 0 EUR
156 Lo** 3,785 30 FS 0 EUR
157 AVRA** 3,780 30 FS 0 EUR
158 Jen** 3,749 30 FS 0 EUR
159 Ti** 3,738 30 FS 0 EUR
160 Ron** 3,734 30 FS 0 EUR
161 Łuka** 3,729 30 FS 0 EUR
162 Ma** 3,724 30 FS 0 EUR
163 Jo** 3,712 25 FS 0 EUR
164 Jasp** 3,701 25 FS 0 EUR
165 I** 3,655 25 FS 0 EUR
166 Clifft** 3,643 25 FS 0 EUR
167 Joha** 3,573 25 FS 0 EUR
168 A** 3,557 25 FS 0 EUR
169 Ham** 3,542 25 FS 0 EUR
170 Le** 3,536 25 FS 0 EUR
171 Nyilm** 3,528 25 FS 0 EUR
172 Mateu** 3,509 25 FS 0 EUR
173 Kol** 3,485 20 FS 0 EUR
174 Karol** 3,477 20 FS 0 EUR
175 Er** 3,474 20 FS 0 EUR
176 Robe** 3,471 20 FS 0 EUR
177 Se** 3,470 20 FS 0 EUR
178 Joz** 3,469 20 FS 0 EUR
179 Vadi** 3,391 20 FS 0 EUR
180 Marc** 3,388 20 FS 0 EUR
181 Wiola1** 3,370 20 FS 0 EUR
182 Pet** 3,363 20 FS 0 EUR
183 Hele** 3,361 15 FS 0 EUR
184 nor** 3,350 15 FS 0 EUR
185 mar** 3,327 15 FS 0 EUR
186 Ongekend** 3,318 15 FS 0 EUR
187 E.** 3,303 15 FS 0 EUR
188 Ra** 3,293 15 FS 0 EUR
189 Pauli** 3,252 15 FS 0 EUR
190 Tere** 3,194 15 FS 0 EUR
191 Toma** 3,133 15 FS 0 EUR
192 rober** 3,097 15 FS 0 EUR
193 Patr** 3,096 10 FS 0 EUR
194 Suzan** 3,090 10 FS 0 EUR
195 Matthi** 3,090 10 FS 0 EUR
196 No** 3,086 10 FS 0 EUR
197 Az** 3,083 10 FS 0 EUR
198 Ange** 3,079 10 FS 0 EUR
199 Johan** 3,032 10 FS 0 EUR
200 Pa** 3,028 10 FS 0 EUR
201 Anneb** 3,005 FS EUR
202 Rainy Herm** 2,942 FS EUR
203 J** 2,926 FS EUR
204 an** 2,916 FS EUR
205 Tyl** 2,915 FS EUR
206 Rapha** 2,910 FS EUR
207 atil** 2,904 FS EUR
208 Chanel** 2,850 FS EUR
209 Musta** 2,838 FS EUR
210 Rona** 2,810 FS EUR
211 Krzyszt** 2,797 FS EUR
212 Arjo** 2,795 FS EUR
213 johann** 2,789 FS EUR
214 Kar** 2,739 FS EUR
215 Tje** 2,716 FS EUR
216 Jo** 2,707 FS EUR
217 mer** 2,697 FS EUR
218 Johanna gerdina Elisabe** 2,688 FS EUR
219 Erq** 2,678 FS EUR
220 Matthi** 2,677 FS EUR
221 Andre** 2,664 FS EUR
222 Chant** 2,658 FS EUR
223 Nao** 2,635 FS EUR
224 Ky** 2,620 FS EUR
225 Dju** 2,618 FS EUR
226 Do** 2,569 FS EUR
227 Carl** 2,509 FS EUR
228 winni45** 2,491 FS EUR
229 Stef** 2,471 FS EUR
230 Ulri** 2,467 FS EUR
231 Jeffr** 2,465 FS EUR
232 Jack** 2,459 FS EUR
233 Charl** 2,413 FS EUR
234 Mark** 2,410 FS EUR
235 Willi** 2,403 FS EUR
236 Jacqueli** 2,393 FS EUR
237 J** 2,389 FS EUR
238 Nath** 2,381 FS EUR
239 Wout** 2,338 FS EUR
240 loren** 2,312 FS EUR
241 Diy** 2,311 FS EUR
242 An** 2,300 FS EUR
243 Emmanu** 2,297 FS EUR
244 JACL** 2,286 FS EUR
245 bruno jo** 2,283 FS EUR
246 Alfr** 2,279 FS EUR
247 willi** 2,264 FS EUR
248 MIROSL** 2,244 FS EUR
249 Tes** 2,243 FS EUR
250 Fra** 2,219 FS EUR
251 Pet** 2,215 FS EUR
252 Stef** 2,201 FS EUR
253 Ger** 2,197 FS EUR
254 fabi** 2,181 FS EUR
255 Li** 2,146 FS EUR
256 Dav** 2,108 FS EUR
257 Cari** 2,097 FS EUR
258 Hanric** 2,080 FS EUR
259 Magdalena Hendarika Mar** 2,071 FS EUR
260 Tam** 2,069 FS EUR
261 Fok** 2,063 FS EUR
262 M** 2,056 FS EUR
263 Kat** 2,049 FS EUR
264 Sin** 2,049 FS EUR
265 Ahsl** 2,040 FS EUR
266 Bena** 2,037 FS EUR
267 Kat** 2,033 FS EUR
268 KARA** 2,020 FS EUR
269 Domin** 2,017 FS EUR
270 Ba** 2,015 FS EUR
271 dav** 2,001 FS EUR
272 E** 2,000 FS EUR
273 Hyl** 1,994 FS EUR
274 flemmi** 1,992 FS EUR
275 Cynth** 1,987 FS EUR
276 Stefan** 1,981 FS EUR
277 to** 1,972 FS EUR
278 Esth** 1,950 FS EUR
279 Dami** 1,903 FS EUR
280 Mir** 1,894 FS EUR
281 Mich** 1,892 FS EUR
282 Dav** 1,876 FS EUR
283 Marc** 1,870 FS EUR
284 Patri** 1,857 FS EUR
285 Yvon** 1,835 FS EUR
286 An** 1,808 FS EUR
287 Sey** 1,803 FS EUR
288 Balakum** 1,759 FS EUR
289 Jan** 1,751 FS EUR
290 Zah** 1,747 FS EUR
291 Hu** 1,745 FS EUR
292 C** 1,736 FS EUR
293 R** 1,708 FS EUR
294 Kimber** 1,696 FS EUR
295 domen** 1,693 FS EUR
296 Sar** 1,681 FS EUR
297 Berl** 1,672 FS EUR
298 Man** 1,658 FS EUR
299 Steff** 1,658 FS EUR
300 Piet** 1,656 FS EUR
301 Geske** 1,655 FS EUR
302 Jon** 1,638 FS EUR
303 Ili** 1,623 FS EUR
304 Mar** 1,621 FS EUR
305 Auro** 1,617 FS EUR
306 Agn** 1,610 FS EUR
307 L** 1,599 FS EUR
308 Mer** 1,596 FS EUR
309 Elisabe** 1,585 FS EUR
310 Danie** 1,570 FS EUR
311 Ceza** 1,570 FS EUR
312 Gerard** 1,566 FS EUR
313 bian** 1,552 FS EUR
314 Claud** 1,548 FS EUR
315 Hell** 1,544 FS EUR
316 Chan** 1,542 FS EUR
317 On** 1,528 FS EUR
318 Archili** 1,522 FS EUR
319 Wojciech Jer** 1,515 FS EUR
320 Dai** 1,514 FS EUR
321 Dani** 1,514 FS EUR
322 Patri** 1,512 FS EUR
323 Ral** 1,511 FS EUR
324 Haz** 1,509 FS EUR
325 T** 1,508 FS EUR
326 Grzego** 1,498 FS EUR
327 ca** 1,494 FS EUR
328 Love pre** 1,492 FS EUR
329 Kam** 1,464 FS EUR
330 Tat** 1,463 FS EUR
331 Ha** 1,460 FS EUR
332 Sand** 1,459 FS EUR
333 Rain** 1,455 FS EUR
334 DAMI** 1,451 FS EUR
335 pepitta** 1,448 FS EUR
336 Dani** 1,444 FS EUR
337 Ali** 1,432 FS EUR
338 Carst** 1,431 FS EUR
339 Jai** 1,424 FS EUR
340 Ilo** 1,410 FS EUR
341 k** 1,401 FS EUR
342 Micha** 1,401 FS EUR
343 Pab** 1,394 FS EUR
344 B 1,388 FS EUR
345 Al** 1,377 FS EUR
346 Wojcie** 1,375 FS EUR
347 Fran** 1,360 FS EUR
348 Li** 1,360 FS EUR
349 Chant** 1,358 FS EUR
350 Bian** 1,353 FS EUR
351 Danie** 1,351 FS EUR
352 Patri** 1,336 FS EUR
353 Just** 1,330 FS EUR
354 Natali** 1,324 FS EUR
355 Mer** 1,317 FS EUR
356 Sam** 1,315 FS EUR
357 Sher** 1,312 FS EUR
358 More** 1,311 FS EUR
359 Jo A** 1,303 FS EUR
360 Alet** 1,295 FS EUR
361 Paw** 1,283 FS EUR
362 Patri** 1,275 FS EUR
363 Otil** 1,271 FS EUR
364 Ce** 1,268 FS EUR
365 Angeliq** 1,266 FS EUR
366 Josh** 1,266 FS EUR
367 Sah** 1,266 FS EUR
368 Mart** 1,258 FS EUR
369 edz** 1,249 FS EUR
370 sand** 1,239 FS EUR
371 Al** 1,234 FS EUR
372 Jo** 1,225 FS EUR
373 An** 1,223 FS EUR
374 Bali** 1,220 FS EUR
375 He** 1,199 FS EUR
376 manue** 1,187 FS EUR
377 San** 1,182 FS EUR
378 R** 1,180 FS EUR
379 Elv** 1,168 FS EUR
380 Herman-ja** 1,162 FS EUR
381 Grzegorz Igna** 1,160 FS EUR
382 Alexand** 1,131 FS EUR
383 Bay** 1,130 FS EUR
384 Alv** 1,122 FS EUR
385 Samjo** 1,111 FS EUR
386 Christi** 1,106 FS EUR
387 Mir** 1,096 FS EUR
388 Kev** 1,083 FS EUR
389 Joy** 1,083 FS EUR
390 Sylwest** 1,081 FS EUR
391 U** 1,062 FS EUR
392 Jessi** 1,056 FS EUR
393 Re** 1,051 FS EUR
394 Hendrika Petronel** 1,045 FS EUR
395 Debora** 1,044 FS EUR
396 Kami** 1,044 FS EUR
397 jeroen sebastia** 1,043 FS EUR
398 Kar** 1,042 FS EUR
399 Raym** 1,037 FS EUR
400 Jessi** 1,029 FS EUR

Time left before finish

01
days
06
hours
55
minutes
24
sec
# Player Points Prize
1 Pet** 195,879 0 FS 1,000 EUR
2 Roelfi** 126,650 0 FS 700 EUR
3 Giovan** 68,726 0 FS 500 EUR
4 Franço** 49,233 0 FS 350 EUR
5 Иго** 36,589 0 FS 250 EUR
6 Shurlicks** 32,459 0 FS 175 EUR
7 Dav** 28,608 0 FS 125 EUR
8 TH 27,300 0 FS 100 EUR
9 Christi** 24,005 0 FS 90 EUR
10 Rosean** 23,775 0 FS 80 EUR
11 Joch** 20,820 0 FS 70 EUR
12 Jero** 16,974 0 FS 60 EUR
13 Peter Jose** 16,622 0 FS 50 EUR
14 MIROSL** 15,913 0 FS 50 EUR
15 Marc** 15,649 0 FS 50 EUR
16 jor** 15,547 0 FS 40 EUR
17 Gee** 15,107 0 FS 40 EUR
18 Elisabe** 14,974 0 FS 40 EUR
19 Krysti** 14,781 0 FS 40 EUR
20 Ayn** 13,916 0 FS 40 EUR
21 Przemysł** 13,897 0 FS 35 EUR
22 Theodor** 13,568 0 FS 35 EUR
23 Jai** 13,166 0 FS 35 EUR
24 Sa** 12,169 0 FS 35 EUR
25 Flori** 11,980 0 FS 35 EUR
26 Wycha** 11,675 0 FS 30 EUR
27 Kat** 10,936 0 FS 30 EUR
28 Jor** 10,491 0 FS 30 EUR
29 B** 10,049 0 FS 30 EUR
30 John** 10,014 0 FS 30 EUR
31 Sydn** 9,699 0 FS 25 EUR
32 gamblings** 9,540 0 FS 25 EUR
33 Nadi** 9,358 0 FS 25 EUR
34 Dan** 8,884 0 FS 25 EUR
35 Stef** 8,864 0 FS 25 EUR
36 Steph** 8,715 0 FS 25 EUR
37 Tere** 8,341 0 FS 25 EUR
38 mari** 8,324 0 FS 25 EUR
39 Nedelj** 8,145 0 FS 25 EUR
40 Musta** 7,953 0 FS 25 EUR
41 Jeffr** 7,812 0 FS 20 EUR
42 reini** 7,795 0 FS 20 EUR
43 Fra** 7,326 0 FS 20 EUR
44 Cy** 7,236 0 FS 20 EUR
45 Jasp** 7,133 0 FS 20 EUR
46 Froz** 7,110 0 FS 20 EUR
47 Will** 7,107 0 FS 20 EUR
48 Nan** 7,087 0 FS 20 EUR
49 Milis** 7,051 0 FS 20 EUR
50 Kmel** 7,037 0 FS 20 EUR
51 irish j** 6,839 0 FS 15 EUR
52 Kol** 6,634 0 FS 15 EUR
53 Frederi** 6,589 0 FS 15 EUR
54 Johan** 6,442 0 FS 15 EUR
55 Lo** 6,246 0 FS 15 EUR
56 Elv** 6,134 0 FS 15 EUR
57 Stefan** 6,001 0 FS 15 EUR
58 Pauli** 5,587 0 FS 15 EUR
59 Jor** 5,540 0 FS 15 EUR
60 Sevi** 5,472 0 FS 15 EUR
61 Alexand** 5,397 0 FS 15 EUR
62 Yus** 5,391 0 FS 15 EUR
63 K** 5,380 0 FS 15 EUR
64 Fra** 5,365 0 FS 15 EUR
65 Li** 5,365 0 FS 15 EUR
66 Veroni** 5,213 0 FS 10 EUR
67 Patri** 5,109 0 FS 10 EUR
68 Li** 5,045 0 FS 10 EUR
69 Chantel** 5,024 0 FS 10 EUR
70 Tat** 4,961 0 FS 10 EUR
71 Emr** 4,892 0 FS 10 EUR
72 Fran** 4,883 0 FS 10 EUR
73 Bena** 4,811 0 FS 10 EUR
74 Thom** 4,673 0 FS 10 EUR
75 Kam** 4,614 0 FS 10 EUR
76 Moli** 4,591 0 FS 10 EUR
77 Emmanu** 4,471 0 FS 10 EUR
78 Armandki** 4,467 0 FS 10 EUR
79 R** 4,457 0 FS 10 EUR
80 J** 4,437 0 FS 10 EUR
81 Jo** 4,363 100 FS 0 EUR
82 Oliw** 4,337 100 FS 0 EUR
83 Véroniq** 4,309 100 FS 0 EUR
84 Vl** 4,274 90 FS 0 EUR
85 Adri** 4,242 90 FS 0 EUR
86 Ongekend** 4,194 90 FS 0 EUR
87 Raffae** 4,185 80 FS 0 EUR
88 loren** 4,172 80 FS 0 EUR
89 Rober** 4,121 80 FS 0 EUR
90 E.** 4,049 80 FS 0 EUR
91 Micha** 4,002 80 FS 0 EUR
92 Rin** 3,951 80 FS 0 EUR
93 Mart** 3,925 70 FS 0 EUR
94 jor** 3,884 70 FS 0 EUR
95 Mateu** 3,852 70 FS 0 EUR
96 Garre** 3,763 70 FS 0 EUR
97 Clifft** 3,760 70 FS 0 EUR
98 Mi** 3,713 70 FS 0 EUR
99 Dani** 3,706 70 FS 0 EUR
100 Ni** 3,635 70 FS 0 EUR
101 strog** 3,631 70 FS 0 EUR
102 Shell** 3,596 60 FS 0 EUR
103 Ilo** 3,568 60 FS 0 EUR
104 Wil** 3,538 60 FS 0 EUR
105 L** 3,436 60 FS 0 EUR
106 Patr** 3,418 60 FS 0 EUR
107 Shar** 3,394 60 FS 0 EUR
108 An** 3,392 60 FS 0 EUR
109 Micha** 3,375 60 FS 0 EUR
110 Kar** 3,371 60 FS 0 EUR
111 Tere** 3,348 60 FS 0 EUR
112 Dman19** 3,242 50 FS 0 EUR
113 Lou** 3,231 50 FS 0 EUR
114 Kat** 3,221 50 FS 0 EUR
115 Elita Cristi** 3,183 50 FS 0 EUR
116 Benjam** 3,157 50 FS 0 EUR
117 Ger** 3,128 50 FS 0 EUR
118 Ji** 3,091 50 FS 0 EUR
119 Chriss** 3,083 50 FS 0 EUR
120 Pet** 3,057 50 FS 0 EUR
121 Bian** 2,957 50 FS 0 EUR
122 Mh** 2,956 45 FS 0 EUR
123 Dani** 2,918 45 FS 0 EUR
124 Bran** 2,915 45 FS 0 EUR
125 Pet** 2,912 45 FS 0 EUR
126 Mu** 2,898 45 FS 0 EUR
127 Christoph** 2,829 45 FS 0 EUR
128 lauszka** 2,774 45 FS 0 EUR
129 Kay** 2,766 45 FS 0 EUR
130 Micha** 2,734 45 FS 0 EUR
131 R** 2,718 45 FS 0 EUR
132 Joha** 2,704 40 FS 0 EUR
133 Hol** 2,667 40 FS 0 EUR
134 Erq** 2,658 40 FS 0 EUR
135 an** 2,536 40 FS 0 EUR
136 Da** 2,502 40 FS 0 EUR
137 Luka** 2,502 40 FS 0 EUR
138 Mich** 2,478 40 FS 0 EUR
139 Stef** 2,475 40 FS 0 EUR
140 Ge** 2,441 40 FS 0 EUR
141 arth** 2,437 40 FS 0 EUR
142 Jul** 2,433 40 FS 0 EUR
143 Dami** 2,404 35 FS 0 EUR
144 an** 2,397 35 FS 0 EUR
145 mar** 2,381 35 FS 0 EUR
146 Zel** 2,346 35 FS 0 EUR
147 Sher** 2,312 35 FS 0 EUR
148 Wout** 2,299 35 FS 0 EUR
149 Ol** 2,274 35 FS 0 EUR
150 Stef** 2,270 35 FS 0 EUR
151 Patri** 2,257 35 FS 0 EUR
152 Tje** 2,253 35 FS 0 EUR
153 Berr** 2,249 30 FS 0 EUR
154 A** 2,213 30 FS 0 EUR
155 Pai** 2,162 30 FS 0 EUR
156 Jan** 2,153 30 FS 0 EUR
157 Tur** 2,138 30 FS 0 EUR
158 Balakum** 2,133 30 FS 0 EUR
159 Jo** 2,129 30 FS 0 EUR
160 edz** 2,092 30 FS 0 EUR
161 Br** 2,070 30 FS 0 EUR
162 Er** 2,063 30 FS 0 EUR
163 Izabe** 2,056 25 FS 0 EUR
164 Bian** 2,040 25 FS 0 EUR
165 Marc** 2,013 25 FS 0 EUR
166 Ti** 2,003 25 FS 0 EUR
167 Patri** 1,997 25 FS 0 EUR
168 Basti** 1,986 25 FS 0 EUR
169 Hele** 1,984 25 FS 0 EUR
170 ru** 1,972 25 FS 0 EUR
171 Magdalena Hendarika Mar** 1,956 25 FS 0 EUR
172 Jack** 1,941 25 FS 0 EUR
173 Augus** 1,930 20 FS 0 EUR
174 Jor** 1,905 20 FS 0 EUR
175 Phill** 1,885 20 FS 0 EUR
176 Joan** 1,868 20 FS 0 EUR
177 Merli** 1,856 20 FS 0 EUR
178 Angel** 1,837 20 FS 0 EUR
179 al** 1,819 20 FS 0 EUR
180 Fel** 1,808 20 FS 0 EUR
181 Le** 1,794 20 FS 0 EUR
182 Suzan** 1,789 20 FS 0 EUR
183 sask** 1,784 15 FS 0 EUR
184 ang** 1,775 15 FS 0 EUR
185 Jessi** 1,762 15 FS 0 EUR
186 Wiola1** 1,743 15 FS 0 EUR
187 Sand** 1,735 15 FS 0 EUR
188 K** 1,727 15 FS 0 EUR
189 Matthi** 1,716 15 FS 0 EUR
190 Vo 1,715 15 FS 0 EUR
191 Matthi** 1,708 15 FS 0 EUR
192 Arjo** 1,683 15 FS 0 EUR
193 Müjd** 1,656 10 FS 0 EUR
194 Anneb** 1,654 10 FS 0 EUR
195 Marc** 1,645 10 FS 0 EUR
196 Mar** 1,640 10 FS 0 EUR
197 Joa** 1,625 10 FS 0 EUR
198 Giusep** 1,617 10 FS 0 EUR
199 Kanni** 1,588 10 FS 0 EUR
200 Den** 1,564 10 FS 0 EUR
201 celestino fransis** 1,557 FS EUR
202 Wout** 1,523 FS EUR
203 Moldov** 1,517 FS EUR
204 Pa** 1,508 FS EUR
205 Pet** 1,504 FS EUR
206 J dani** 1,501 FS EUR
207 Re** 1,482 FS EUR
208 Orh** 1,477 FS EUR
209 Toma** 1,472 FS EUR
210 Kimber** 1,439 FS EUR
211 Ange** 1,432 FS EUR
212 Sunci** 1,429 FS EUR
213 Johan** 1,419 FS EUR
214 Nathal** 1,403 FS EUR
215 Arj** 1,395 FS EUR
216 Chea** 1,391 FS EUR
217 Andre** 1,380 FS EUR
218 An** 1,366 FS EUR
219 Mari** 1,356 FS EUR
220 Arm** 1,353 FS EUR
221 Johan** 1,337 FS EUR
222 Do** 1,336 FS EUR
223 Robe** 1,335 FS EUR
224 Auro** 1,332 FS EUR
225 Rola** 1,325 FS EUR
226 Tyl** 1,298 FS EUR
227 Ron** 1,264 FS EUR
228 Ricar** 1,262 FS EUR
229 Adri** 1,261 FS EUR
230 phil** 1,258 FS EUR
231 R** 1,256 FS EUR
232 Saf** 1,252 FS EUR
233 Ph** 1,250 FS EUR